Leveringsvoorwaarden en AVG

Algemene Leveringsvoorwaarden en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Zadenwinkel.nl en Zadenwinkel.com

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:
Zadenwinkel.nl en Zadenwinkel.com, zijn websites die door Zadenwinkel.nl wordt onderhouden en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 61933465 met BTW- nummer: NL001758192B52.
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van zadenwinkel.nl worden gesloten zijn onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij het bestellen via onze website wordt u geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart u zich accoord met deze voorwaarden. Indien gewenst kan op verzoek bij uw bestelling een exemplaar toegevoegd worden.


VERPAKKING-VERZENDING:
Als tegemoetkoming in de kosten van orderbehandeling en verzending (binnen Nederland), zijn wij genoodzaakt u per order verzendkosten te berekenen. De verzendkosten worden bij het afronden van uw bestelling toegevoegd aan de totaalkosten.
Deze worden berekend aan de hand van het gewicht van uw order.

De leveringstermijn van uw order is normaliter binnen 3 werkdagen, na ontvangst van uw betaling. Zoals gebruikelijk zijn de aangeboden artikelen leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid. Ingeval een artikel niet op korte termijn beschikbaar is zullen wij dit artikel annuleren en uw factuur hierop aanpassen, danwel in overleg met de klant een vervangend artikel leveren.
Bij spoedbestellingen kier voor verzending met Track & Trace.
Bestellingen worden op alle werkdagen verwerkt en verzonden.

GARANTIE
Wij van Zadenwinkel.nl stellen alles in het werk om u een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk product te kunnen leveren. Maar de groei en de oogst van de zaden zijn niet alleen afhankelijk van de kiemkracht en kiemenergie, maar ook van allerlei andere invloeden, zoals de zaaiwijze, temperatuur etc.
Op onze verpakking staan duidelijke zaai- en teeltinstructies in tekst en symbolen. Desondanks kunnen er problemen ontstaan, waarbij niet direct duidelijk is wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.
Indien u zadenwinkel.nl duidelijk omschreven van uw klachten op de hoogte brengt, zullen wij trachten met u in alle redelijkheid tot een tevreden oplossing te komen. Onze aansprakelijkheid zal echter nooit hoger uitvallen dan het netto factuurbedrag van de geleverde artikelen.  

HERROEPINGSRECHT
1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Producten die snel bederven of verouderen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Leveringsvoorwaarden en prijswijzigingen onder voorbehoud.

Overigens zijn de Algemene Voorwaarden voor verkoop van Tuin- en Bloemzaden van toepassing

PRIJZEN:
Zijn vrijblijvend, inclusief B.T.W. 9% of 21%

BETALING:
Internet bestellingen worden vóór afzending betaald.
Rabobank:  0301079706  Bic RABONL2U
Rabo IBAN:    NL92 RABO 0301 0797 06
AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Online Privacy Verklaring Zadenwinkel.nl


Dit document beschrijft de Privacy Verklaring van Zadenwinkel.nl en Zadenwinkel.com. Deze sites zijn eigendom van en worden beheerd door:

Zadenwinkel.nl    
Weerscheut 18              
5381GW  Vinkel    
073 5321293        
KvK:  61933465
info@zadenwinkel.nl


Privacy en Zadenwinkel.nl

Zadenwinkel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.  Zadenwinkel.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden geven of verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.Gebruik van uw gegevens bij het plaatsen van een bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en evt factuuradres / referentie. Aanvullende gegevens via mail (bv voor navraag, aanleveren tekst / afbeeldingen) zullen door ons voor maximaal 6 maanden bewaard worden en daarna uit onze email opslag verwijderd worden. Factuur en standaard bestelinformatie zullen we conform de wettelijke bewaarplicht bewaren.


Gebruik van uw gegevens bij het plaatsen van een bestelling door derden

Om uw bestelling af te kunnen plaatsen, leveren, uw betaling verwerken maken we gebruik van de onderstaande 3e partijen:

Softwareprogramma: Logivert Webshop
Hosting van onze webwinkels: via CEBO
My Parcel / Post.nl: NAW gegevens om uw bestelling te kunnen bezorgen
Buckaroo: Om uw Ideal- of Bankontact-betaling te verwerken
PayPal: Om uw PayPal betaling te verwerken

Met deze partijen hebben we overeenkomsten voor het volgens het Privacy beleid omgaan van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.

Andere partijen
Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor het afhandelen van de bestelling in de webwinkel of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte moeten doen bij de politie.Contactformulier  ( of (vervolg) vragen direct via e-mail)
Met het contactformulier of een directe email kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. (voor zover deze verstrekt zijn). Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er over makkelijk opzoeken.

Nieuwsbrief  (max 3x per jaar)
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips, kortingen en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op verzoek kunnen we uw email adres
ook handmatig uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Account
We hebben in onze webwinkels er voor gekozen om geen toegang met
een account aan te kunnen maken. Hierdoor worden er dus ook geen
persoonlijke accountgegevens opgeslagen die aangepast kunnen worden.
Bestellingen worden dus gedaan zonder in te moeten loggen.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt geen cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Bv met wat voor browser onze site bekeken wordt of welke zoekwoorden gebruikt zijn om onze sites te vinden. Dat gebeurt op een niet naar een gebruiker te herleiden IP adres. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld en daarbij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Inzage, wijzigen en laten verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben,  kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde (persoons)gegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en alleen gebruikt voor het afwikkelen van uw bestelling. De adresgegevens zijn nodig voor het verzenden en het e-mail adres is nodig voor de communicatie m.b.t. de status van uw bestelling. Zonder deze gegevens kunnen wij uw order niet verwerken. Bij het invoeren van de gegevens voor het verwerken van uw order(s) geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken zoals hier omschreven. Uiteraard kunt u na het afwikkelen van uw bestelling de gegevens laten verwijderen en heeft u het recht de toestemming in te trekken. Uiteraard kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Bescherming van uw gegevens.

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke  veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s. Gegevens die u bv invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker CEBO. CEBO zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.  Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.  Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen op onze sites.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Zadenwinkel.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@zadenwinkel.nl. We helpen u dan graag verder als u meer wilt weten over uw bij ons bekende gegevens of als u deze wilt laten wijzigen.  

Zadenwinkel.nl

info@zadenwinkel.nl
www.zadenwinkel.nl