Plantui, sjalot en knoflook


Plantuien kunt u vanaf half maart zetten en oogsten in augustus/september.
Sjalotten kunt u vanaf half maart zetten en de pijpjes snijden na 6 tot 8 weken.

Weergave