Zaaikalender en Weeuwenteelt


WEEUWENTEELT
Het zaaien van groentezaden in een platte bak in het najaar, het hierin overwinteren en
het uitplanten in de vollegrond in het vroege voorjaar, noemt men weeuwenteelt. Het
uiteindelijke doel van weeuwenteelt is het vervroegen van de oogst.
Bij zaaien in een platte bak met glas, hebben we de diverse weersinvloeden, beter in de
hand. Door de lange opkweekperiode vraagt deze methode veel zorg en brengt het
risico’s met zich mee. Weeuwenteelt wordt veel toegepast bij de teelt van diverse
koolsoorten.
Voor de weeuwenteelt wordt in een platte bak gezaaid. Als de plantjes boven de grond
staan, moet zoveel mogelijk worden gelucht. Drie weken na het zaaien worden de
plantjes opgepot in potten met een diameter van 10 à 12 cm. Ze overwinteren in de platte
bak. Als de temperatuur hoger is dan 4 à 5 graden moet u luchten. Bij vriezend weer
wordt de bak afgedekt met rietmatten of noppenfolie om de planten tegen vorstschade te
beschermen.
Water geven zal niet of nauwelijks nodig zijn. De dag voor het planten geeft u in elk
geval een flinke hoeveelheid water. Het is dan een koud kunstje om de planten met een
flinke wortelkluit uit de grond te halen. Dit voorkomt een stagnatie in de verdere groei.
Weeuwenteelt
Zaaitijd : september / begin oktober
Planttijd : half maart / eind maart
Oogsttijd : eind mei / half juni

Aanbevolen soorten voor de weeuwenteelt
Savooiekool Vroege Groene Spitse
Bloemkool Alpha
Broccoli Calabria
Spitskool Cape Horn F1 hybride
Spitskool Express
Rode kool Langedijker Vroege
en Selderij en Peterselie soorten