Leveringsvoorwaarden
LEVERINGSVOORWAARDEN:
www.zadenwinkel.nl, is een website die door Zadenwinkel.nl wordt onderhouden en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 61933465.
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van zadenwinkel.nl worden gesloten zijn onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij het bestellen via onze website wordt u geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart u zich accoord met deze voorwaarden. Indien gewenst kan op verzoek bij uw bestelling een exemplaar toegevoegd worden.


VERPAKKING-VERZENDING:
Als tegemoetkoming in de kosten van orderbehandeling en verzending (binnen Nederland), zijn wij genoodzaakt u per order verzendkosten te berekenen. De verzendkosten worden bij het afronden van uw bestelling toegevoegd aan de totaalkosten.
Deze worden berekend aan de hand van het gewicht van uw order.

De leveringstermijn van uw order is normaliter binnen 3 werkdagen, na ontvangst van uw betaling. Zoals gebruikelijk zijn de aangeboden artikelen leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid. Ingeval een artikel niet op korte termijn beschikbaar is zullen wij dit artikel annuleren en uw factuur hierop aanpassen, danwel in overleg met de klant een vervangend artikel leveren.

GARANTIE
Wij van zadenwinkel.nl stellen alles in het werk om u een zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk product te kunnen leveren. Maar de groei en de oogst van de zaden zijn niet alleen afhankelijk van de kiemkracht en kiemenergie, maar ook van allerlei andere invloeden, zoals de zaaiwijze, temperatuur etc.
Op onze verpakking staan duidelijke zaai- en teeltinstructies in tekst en symbolen. Desondanks kunnen er problemen ontstaan, waarbij niet direct duidelijk is wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.
Indien u zadenwinkel.nl duidelijk omschreven van uw klachten op de hoogte brengt, zullen wij trachten met u in alle redelijkheid tot een tevreden oplossing te komen. Onze aansprakelijkheid zal echter nooit hoger uitvallen dan het netto factuurbedrag van de geleverde artikelen.

Leveringsvoorwaarden en prijswijzigingen onder voorbehoud.

Overigens zijn de Algemene Voorwaarden voor verkoop van Tuin- en Bloemzaden van toepassing

PRIJZEN:
Zijn vrijblijvend, inclusief B.T.W. 6% of 21%

BETALING:
Internet bestellingen worden vóór afzending betaald.
Rabobank:  0301079706  Bic RABONL2U
Rabo IBAN:    NL92 RABO 0301 0797 06